Predstavitev dejavnosti

Dobrodošli na spletni strani LD Bled. Lovska družina je organizirano kot društvo in upravlja z loviščem v okolici Bleda. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1946 in danes šteje 80 članov.  

Namen delovanja našega društva je: 

-        uveljavljanje statusa samostojne lovske in naravovarstvene nevladne organizacije,

-        sodelovanje z državnimi organi in organizacijami zaradi uveljavljanja sonaravnega upravljanja z divjadjo v skladu dognanji stroke in znanosti,

-        zagotavljanje etičnosti lova in spoštovanje Etičnega kodeksa slovenskih lovcev,

-        zagotavljanje demokratičnih odnosov v lovski organizaciji pri sprejemanju odločitev,

-        zagotavljanje odgovornega izvajanja nalog LD,

-        skrb za lovsko kulturo, lovsko kinologijo in lovsko strelstvo,

-        zagotavljanje informiranosti članstva in javnosti,

-        sodelovanje z drugimi organizacijami s področja lovstva, doma in v tujini.

KONTAKT:

LD BLED

GRAJSKA CESTA 59

4260 BLED

Tel.: (04) 5742 360

Elektronska pošta: lovska.druzina.bled@gmail.com